-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Orientering for arbeidsutvalget

Publisert 18. januar 2018 av Thomas Bore Olsen

Fellesnemndas arbeidsutvalg

Fellesnemndas arbeidsutvalg

Fellesnemndas arbeidsutvalg fikk torsdag 18. januar presentert administrasjonens foreløpige forslag til organisering, prosess og fremdrift.

Prosjektorganisasjonen for Nye Stavanger er nå etablert. Prosjektrådmann, prosjektstab (kommunikasjonsrådgiver, prosjektmedarbeidere og prosjektdirektør) og prosjektleder IT-migrering er ansatt.

I tillegg er det startet opprettet prosjekt for lokaldemokrati og politisk organisering.​

Omstillingsavtale er vedtatt og blir praktisert.​

Oppgaver framover i prosjektet blir blant annet å tydeliggjøre mål, roller, ansvar og myndighet  – prosjektplanlegging og ressursplanlegging.

20180118_Arbeidsutvalget for fellesnemnda (AU) (rev. 1)